Contact us
Qingdao Ideal Jingmao Co., Ltd


Tel. : +86-532-8086 0276

Fax. : +86-532-8086 0279

Website: www.idealcorp.cn

E-mail: info@idealcorp.cn

Add. :19 Zhangzhou 2 Road, Qingdao 266071, China